Kompresor pro pískování

Pro opracovávání povrchu velkých ploch si nevystačíme s pouhým obráběním, a proto je zapotřebí vyhledat jinou metodou, což může být pískování.

Kompresor pro pískování

Technologie pískování

Když máme nějaké velké součástky, tak se běžně stane, že potřebujeme upravit jejich povrch, aby měl třeba dobrou drsnost či se mohl dále například nalakovat. U běžných součástí to jde vyřešit broušením a podobnými stroji, ale u součástky, jenž má klidně několik metrů to nelze, takže musíme zajistit jinou vhodnou povrchovou úpravu. Jednou z možností je rozhodně tryskání, protože se dá použít i na velkých plochách, a to za rozumnou cenu, což u spousty metod není možné.

tryskání potrubí

Celé to funguje tak, že musíme mít abraziva, což je tryskací materiál, který se stará právě o úpravu povrchu. Ovšem nemůže to fungovat bez potřebné energie, protože třeba písek, který využijeme k pískování musí mít dostatečnou energii, aby vše fungovalo. Tu můžeme získat pomocí stlačeného vzduchu, který získáme díky kompresorům. Mobilní tryskání má jednoznačnou výhodu v mnohem lepším přístupu, kdy se dostanete i do zapeklitých míst a můžete se volně pohybovat.

Kompresory

Jednotlivé částečky musí mít opravdu dostatečnou energii, kterou musíme někde levně a okamžitě získávat. Pokud by byla tato energie malá, tak nedocílíme požadované úpravy povrchu. K její získání je proto nejlepší využít kompresory, které poskytnou vždy dostatek stlačeného vzduchu. Jejich pořizovací cena a údržba je levná, vzhledem k tomu, kolik odvedou práce.

historický kompresor

Pokud bude práce přerušovaná a kompresor se bude častěji vypínat a zapínat, tak jsou nejvhodnější pístové kompresory, protože takové tempo zvládají lépe než šroubové, ovšem nezapomeňte na dostatečný výkon, a hlavně velikost vzdušníku. Tyto kompresory jsou opravdu spolehlivé a při správném výběru s nimi nebudete mít vůbec žádný problém a budou Vám stále a věrně sloužit. Nezapomeňte na pravidelný servis, protože ten má opravdu dobrý vliv na celkovou výdrž zařízení, a proto se to nakonec vyplatí i finančně.