Mzdy se jaksi ‚scvrkávají‘

Než se člověk stane něčím zaměstnancem, tradičně si zjistí kromě toho, co bude přesně dělat, i to, kolik za to bude dostávat peněz. Zadarmo nebo za nějakou almužnu logicky nikdo pracovat nechce, protože by mu to nezajistilo dostatečně kvalitní život, a pracuje se přece právě proto, abychom my lidé měli z čeho žít.

Jenže co se stane posléze, když zaměstnanec dostane svoji výplatu? Nejednou je někdo takový zaskočený její výší. Tedy přesněji tím, že není tak vysoká, jak dotyčný očekával. Protože mu zaměstnavatel přece hned zkraje slíbil, že…

USA peníze

Zaměstnavatel je ale v takové nespokojenosti obvykle nevinně. Deprivace zaměstnance může pramenit i z pouhého nedostatečného pochopení toho, co je co. On totiž zaměstnavatel obvykle nabízí hrubou mzdu, kterou tomu, kdo pro něj pracuje, poskytne. Jenže tato hrubá mzda se zaměstnancům nevyplácí celá. Z té se ještě musí odečíst sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu, a až to, co ještě zůstane a čemu se říká čistá mzda, se zaměstnanci fakticky vyplatí.

A tak by se nikdo z nás neměl starat jenom o výši své hrubé mzdy. Měl by si zjistit i to, jakou bude brát mzdu čistou. A čím dříve, tím lépe. V den výplaty už totiž může být pozdě.

stodolarovky USA

A je dost možná nejlepší, když se použije pro výpočet mzdy Kalkulackacistemzdy.cz. A sice jednak proto, že tato komukoliv kdykoliv ukáže, kolik skutečně dostane pro svou potřebu peněz, a jednak proto, že je použití takové kalkulačky bezplatné, na rozdíl od služeb nějakého účetního, který by mohl člověku poskytnout obdobnou službu.

Díky oné kalkulačce je hned jasné, na kolik si kdo v které práci přijde. A tak se dá zodpovědně posoudit, zda má za daných podmínek smysl takovou práci dělat nebo ne.

A věřím, že se mnou budete souhlasit v tom, že je povědomí o tom, kolik si vyděláme, důležité. Protože to nám dává naději, že nebudeme nemile zaskočeni a že budeme mít na živobytí.