Piji, piješ, pijeme

Z pohledu dějin se o mně sice dá říci, že jsem toho zase až tak moc nezažil, ale přesto už toho pamatuji docela dost. A kam až moje paměť sahá, vždycky jsme byli národem, který se podobal houbě. Tedy nasával a nasával.
Za minulého režimu to leckdo (logicky nepříliš nahlas) označoval jako jediný možný únik z tristní reality, dnes se vymlouváme třeba na snahu vymanit se ze stresu, případně nalézáme i celou řadu jiných výmluv. Ale fakt zůstává faktem. Že jsme s ne až tak přehnanou trochou nadsázky národem alkoholiků. Protože zkuste v našich řadách narazit na abstinenta! To by chtělo mít hodně velké štěstí!
zvětralé pivo

Jak vyplývá z nikým nezpochybňovaných údajů, je prý každý sedmý občan naší země zralý na to, aby se obrátil na adiktologa, tedy na vědce zabývajícího se závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem, poradenstvím a jinými souvislostmi, zkráceně na někoho, kdo se zabývá závislostmi na návykových látkách a prací se závislými. A to proto, že pije tolik, až je to nebezpečné pro jeho zdraví. A spotřeba alkoholu nám nepřestává stoupat.
spící opilec

Mnozí z nás pijí několikrát týdně, ba i denně. A byť se jim i jejich okolí nejednou zdá, že s tím nemají problém, stačí je třeba i jenom nakrátko od alkoholu oddělit a rázem se ukáže, že opak je pravdou. Že ač jinak normálně fungují, bez alkoholu už normálně žít nedokážou.
Rizikově prý u nás pije přes milion našich spoluobčanů, tedy asi patnáct procent dospělé populace. Kdybych to ukázal na příkladu paneláku, v němž žiji, mám mezi sousedy statisticky deset alkoholiků, kdybych to vzal z pohledu svého města, žiji mezi patnácti tisíci těch, kdo se nedokážou od láhve odloučit.
Ve spotřebě alkoholu jsme prý se svými 14,4 litru čistého lihu na hlavu třetí největší pijani na světě, jež dokázali předběhnout jen Litevci a Moldavané.
A nic se neděje. Protože utlumeným opilcům se daleko snáze vládne, dají se snáze zmanipulovat. A navíc?
přípitek alkoholem

Navíc tu jde o úžasný byznys, který přináší našim mocným třeba v podobě horentních daní nemalé peníze. Vždyť alkoholik zaplatí na daních z alkoholu tolik, kolik by v případě mléka, limonády, minerálky nebo čehokoliv jiného nikdo jiný nikdy nedal. Lidé se dají na alkoholu skvěle odírat, dají se na tom namastit kapsy. Jenom na spotřební dani je to při výše zmíněné spotřebě 43 miliard za letošní rok.
Není tak divu, že se nikdo z mocných nenamáhá proti alkoholu skutečně bojovat, že ho potkáme na každém kroku. Že je reklam na něj víc než na akci Suchej únor, jež začíná právě nyní a jež má dát našincům možnost zjistit, zda ještě vzdorují nebo už jsou z nich jenom vypité loutky, financující svou sebedestrukcí vládnoucí režim.