Stěhování po Praze? Tak to umíme!

Tak to máte se stěhováním tak. Nejdříve je třeba posoudit, co se stěhuje, odkud se to stěhuje a kam se to mám nastěhovat. To znamená brát v potaz třeba počet podlaží, přítomnost výtahů, šířku chodeb či schodišť. Bude třeba technika na odpojení a na novém místě zapojení výpočetní techniky? A co obalový materiál? Budou stačit krabice a strečová folie?

stěhování bytu

Nebo se budou muset vymyslet speciální obaly, aby se předměty nepoškodily? Musíte také posoudit velikosti a hmotnosti předmětů, odhadnout, kvůli, určení velikosti vozu, jak velký objem stěhované předměty obsáhnou. Musíte určit, kolik lidí bude zapotřebí a jakou mechanizaci budou potřebovat. Je před domem místo pro parkování? Lze do ulice normálně vjet, nebo si akce vyžádá vyřízení zvláštního povolení? Otázek spojených se stěhováním je spousta. Na to, aby byly správně odpovězeny a stěhování proběhlo bez komplikací, máme zkušené techniky, kteří se zákazníkem komunikují od začátku až po odevzdání přestěhovaných prostor.

stěhováci

Ten začne práci při jednání při převzetí poptávky. Vše zkontroluje, získá podklady pro vytvoření cenové nabídky. Posléze určí obalový, ochranný materiál, důsledně zkontroluje stěhované předměty, zdokumentuje jejich případné poškození. To, aby se případně předešlo následným sporům. Technik také zajistí vjezdy vozidel, což často obnáší získání různých povolení. Technik dohlíží na veškerou manipulaci s předměty a eviduje je. Po přestěhování dohlédne na vybalení předmětů a jejich ustavení podle požadavků objednatele. Pokud je to v požadavcích objednatele, zajistí zapojení výpočetní techniky a třeba také instalaci wifi sítě. Po předání přestěhovaného materiálu, technik stěhovací firmy praha Stehovani-mamut se vrátí na místo, odkud se zákazník stěhoval a dohlédne na úklid a přípravu těchto opuštěných prostor pro předání. Často to obnáší drobnou opravu zdí a také jejich vymalování. Zkrátka vše musí být po přestěhování v naprostém pořádku.